Otoczaki

OTOCZAKI są to fragmenty skał lub minerałów o mniej lub bardziej zaokrąglonym kształcie, owalnym lub zbliżonym do kulistego. Osiągnięcie kształtu całkowicie kulistego zdarza się bardzo rzadko, gdyż jest to możliwe jedynie w przypadku okruchów o jednakowej odporności na ścieranie we wszystkich miejscach i wszystkich kierunkach. Otoczaki stanowią ciekawe uzupełnienie ogrodu bądź są jego głównym akcentem. Posiadane w naszej ofercie otoczaki są w 100% naturalne. Nie są poddawane impregnacji oraz nie są chemicznie barwione. Ich kształt uzyskany jest poprzez tzw. obróbkę bębniarską. Ze względu na szeroki wybór frakcji oraz walory ozdobne otoczaki są szeroko wykorzystywane w aranżacjach przydomowych ogrodów np.  do oczek wodnych, fontann jako większy element dekoracyjny bądź do obsypania rabat i drzew.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprzedaż detaliczna i hurtowa:
666-055-952 (kamień i skały) Barbara

Sprzedaż hurtowa:
604-608-941 (kamień i skały) Marcin

Dział transportu:
507-234-778

Wykonujemy także: transport samochodami samowyładowczymi. wywóz i przywóz mas ziemnych prace ziemne budowa dróg i parkingów

Nasze towary są dostępne luzem, w big-bagach i workowane po 25kg
Dysponujemy specjalistycznym transportem; wywrotki (3,5t ; 6t ; 12t ; 24t ; 26t) i dzwig HDS ( ładowność 10t)