Kostka granitowa szara

Kostka granitowa szara surowo – łupana – jest doskonałym materiałem wykorzystywanym przy budowie nawierzchni dróg, ulic, placów itp.  Granit, z którego jest produkowana odznacza się: dużą wytrzymałością na ściskanie, niską ścieralnością, dużą wytrzymałością na uderzenia, małą nasiąkliwością wagową, całkowitą odpornością na zamarzanie. Dzięki temu przez lata zachowuje swoje walory użytkowe i wizualne. 

 W naszej ofercie sprzedaży kostka granitowa występuje we frakcji : 4/6 ; 7/9 ; 8/11 ; 15/17

Zapraszamy do kontaktu!

Sprzedaż detaliczna i hurtowa:
666-055-952 (kamień i skały) Barbara

Sprzedaż hurtowa:
604-608-941 (kamień i skały) Marcin

Dział transportu:
507-234-778

Wykonujemy także: transport samochodami samowyładowczymi. wywóz i przywóz mas ziemnych prace ziemne budowa dróg i parkingów

Nasze towary są dostępne luzem, w big-bagach i workowane po 25kg
Dysponujemy specjalistycznym transportem; wywrotki (3,5t ; 6t ; 12t ; 24t ; 26t) i dzwig HDS ( ładowność 10t)