Łupek szarogłazowy murowy

Łupek Szarogłazowy Murowy ze względu na swój kształt oraz trwałość na trudne warunki atmosferyczne wykorzystywany jest do budowy murów,ogrodzeń, zachowując swoje parametry techniczne. Od pokoleń służy do wzmacniania skarp i nabrzeży rzecznych. Jego głównymi zaletami są: niska nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na ścieranie, ale i możliwość zastosowania jako konstrukcja nośna.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprzedaż detaliczna i hurtowa:
666-055-952 (kamień i skały) Barbara

Sprzedaż hurtowa:
604-608-941 (kamień i skały) Marcin

Dział transportu:
507-234-778

Wykonujemy także: transport samochodami samowyładowczymi. wywóz i przywóz mas ziemnych prace ziemne budowa dróg i parkingów

Nasze towary są dostępne luzem, w big-bagach i workowane po 25kg
Dysponujemy specjalistycznym transportem; wywrotki (3,5t ; 6t ; 12t ; 24t ; 26t) i dzwig HDS ( ładowność 10t)