Kamień Murowy

Kamień Murowy ze względu na swój kształt oraz trwałość na trudne warunki atmosferyczne wykorzystywany jest do budowy murów,ogrodzeń, zachowując swoje parametry techniczne. Od pokoleń służy do wzmacniania skarp i nabrzeży rzecznych. Jego głównymi zaletami są: niska nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na ścieranie, ale i możliwość zastosowania jako konstrukcja nośna.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprzedaż detaliczna i hurtowa:
666-055-952 (kamień i skały) Barbara

Sprzedaż hurtowa:
604-608-941 (kamień i skały) Marcin

Dział transportu:
507-234-778

Wykonujemy także: transport samochodami samowyładowczymi. wywóz i przywóz mas ziemnych prace ziemne budowa dróg i parkingów

Nasze towary są dostępne luzem, w big-bagach i workowane po 25kg
Dysponujemy specjalistycznym transportem; wywrotki (3,5t ; 6t ; 12t ; 24t ; 26t) i dzwig HDS ( ładowność 10t)