Grys różowy

Grys różowy jest to kamień kwarcytowy o różowo-szaro-białej barwie. Naturalny kamień jakim jest kwarcyt, jak każda skała metamorficzna (przeobrażona z piaskowców i mułowców zbudowanych niemal wyłączne z okruchów kwarcu), posiada wspaniałe walory użytkowe. Działanie wysokich ciśnień w połączeniu z wysokimi temperaturami spajają drobne ziarna, zwiększając tym samym twardość i wytrzymałość. Dlatego też, kamienie te odznaczają się :

  •  wysoką wytrzymałością i twardością
  • małą nasiąkliwością
  • odpornością na plamy

Powyższe cechy sprawiają, iż kamień kwarcytowy jest surowcem bardzo uniwersalnym o szerokim wachlarze zastosowań. Wysoka twardość i wytrzymałość umożliwia zastosowanie kamienia na podjazdach i chodnikach. Bardzo mała nasiąkliwość twardych kwarcytów umożliwia zastosowanie w dekoracjach zewnętrznych budynków czy ogrodzeń. Idealnie sprawdzi się do wazonów,donic i rabat. Swoje przeznaczenie znajdzie również przy utwardzaniu powierzchni, gdyż jego struktura jest niezwykle zwięzła, tworząc komfort przemieszczania się.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprzedaż detaliczna i hurtowa:
666-055-952 (kamień i skały) Barbara

Sprzedaż hurtowa:
604-608-941 (kamień i skały) Marcin

Dział transportu:
507-234-778

Wykonujemy także: transport samochodami samowyładowczymi. wywóz i przywóz mas ziemnych prace ziemne budowa dróg i parkingów

Nasze towary są dostępne luzem, w big-bagach i workowane po 25kg
Dysponujemy specjalistycznym transportem; wywrotki (3,5t ; 6t ; 12t ; 24t ; 26t) i dzwig HDS ( ładowność 10t)