Grys bazaltowy

Kamienie Bazaltowe to części skał pochodzenia wulkanicznego. Gorąca magma wydostała się spod ziemi podczas erupcji wulkanu,a następnie zastygła w kamień. Ze względu na trwałość oraz twardość kamień ten wykorzystywany jest w budownictwie. Grys bazaltowy  należy do kruszyw łamanych. Stosowany jest jako materiał budowlany lub drogowy do produkcji warstw bitumicznych,produkcji betonów. Odznacza się dużą odpornością na działanie kwasów oraz jest materiałem trudnościeralnym. Idealnie nadaje się jako uzupełniacz pustych powierzchni w ogrodzie. Zapewnia również dobre ukorzenienie się roślin. Często wykorzystywany do terrarium.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprzedaż detaliczna i hurtowa:
666-055-952 (kamień i skały) Barbara

Sprzedaż hurtowa:
604-608-941 (kamień i skały) Marcin

Dział transportu:
507-234-778

Wykonujemy także: transport samochodami samowyładowczymi. wywóz i przywóz mas ziemnych prace ziemne budowa dróg i parkingów

Nasze towary są dostępne luzem, w big-bagach i workowane po 25kg
Dysponujemy specjalistycznym transportem; wywrotki (3,5t ; 6t ; 12t ; 24t ; 26t) i dzwig HDS ( ładowność 10t)